Pforzheim University, Pforzheim / Germany

Address and Coordination
Postal Address: Hochschule Pforzheim, Tiefenbronner Str. 65, D-75175 Pforzheim
Germany
Websites: Institution: http://www.hs-pforzheim.de
International Programs: https://www.hs-pforzheim.de/international

NIBES-Coordinator: Thomas Cleff, Dean, Pforzheim Business School
Phone: (++49) 7231-28-6322 Fax: (++49) 7231-28-6070 
E-mail: thomas.cleff@hs-pforzheim.de

Institutional Coordinator: Andrea Held, Associate Director International Programs 
Phone: (++49) 7231-28-6141 Fax: (++49) 7231-28-6140 
E-mail: andrea.held@hs-pforzheim.de